WELKOM

Meer en meer kinderen lopen vast op school. Leuke, sportieve, sociale, creatieve kinderen die te maken krijgen met faalangst, gebrek aan zelfvertrouwen en/of gedragsproblemen. Vaak krijgen ze diagnoses als dyslexie, dyscalculie, ADD, ADHD, hoogbegaafd, hoogsensitief of autistisch. Ondanks extra instructie, bijles en het advies om thuis extra te oefenen, blijven de resultaten achter. Deze kinderen worden elke schooldag weer geconfronteerd met hun onvermogen omdat de manier waarop de lesstof wordt aangeboden niet past bij hun leerstijl.

DE METHODE

ANDERS LEREN MET PAARDEN is een methode waarbij kinderen van de basisschool vanaf groep 4 met paarden worden gecoacht. Door de lesstof aan te pakken volgens hun eigen leerstijl - visueel/ kinesthetisch in plaats van auditief - ontdekken ze dat ze wel degelijk kunnen leren. Schoolresultaten verbeteren, zelfvertrouwen wordt vergroot en kinderen gaan weer met plezier naar school.

 

ANDERS LEREN MET PAARDEN is een combinatie van cognitieve coaching (het opnemen van de lesstof) en sociaal-emotionele coaching.

Tijdens de uitgebreide intake en de training besteden we ook veel aandacht aan leerstijlen.

MODULES:

Het kind stelt samen met zijn ouder(s)/verzorgers een persoonlijk pakket samen door modules te kiezen.

Dat kan variëren van een losse module tot een langer traject van meerdere modules. Precies dat wat nodig is voor het kind en in het tempo van het kind. 

OP MAAT:

MINDSET 
Op reis door de chillzone, leerzone en paniekzone. Herken niet helpende rode gedachten en leer hoe je ze verandert in helpende groene gedachten.

EXECUTIEVE FUNCTIES 
Onderzoeken en bewerken van de uitvoerende vaardigheden zoals taak starten, doorzetten, emotieregulatie, werkgeheugen, concentratie e.d. Maak je eigen trainingsplan.

TAAL:

SPELLING

Leer de belangrijkste spellingregels: dichte klank (hakwoord), lange open klank, korte open klank, tweetekenklank, langermaakwoord, stomme e, sch en viertekenklank. Gebaseerd op de F&L methode Taal in Blokjes. (De trainingen zijn geen vervanging voor een dyslexiebehandeling). 

WERKWOORDSPELLING 
Hoe zit het toch met die d en die t in de tegenwoordige tijd en die de(n) en te(n) in de verleden tijd? Incl. 't kofschip.

REKENEN:

KLOKKIJKEN ANALOOG
Ren, rij en spring door de klok met hele en halve uren, kwart voor en kwart over en gebruik het stoplicht voor de minuten.

KLOKKIJKEN DIGITAAL
Grip op de tijd door de digitale vrienden aan elkaar te koppelen.

TAFELS
Welke tafel(s) wil jij leren? Ontdek het patroon en zet ze in je hoofd.

OPTELLEN / AFTREKKEN
Flitsen en splitsen met hoeveelheden en getallen. Verliefde harten op de getallenlijn tot 10, optellen/aftrekken op de getallenlijn tot 20 en getallen raden en optellen/aftrekken tot 100.

BREUKEN (verdiepingsmodule)
Van 'wat is een breuk' tot 'rekenen met breuken': gelijknamig maken, optellen/aftrekken, vermenigvuldigen, delen en vereenvoudigen.

BREUKEN, PROCENTEN, KOMMAGETALLEN (verdiepingsmodule)
Krijg alle vriendengroepen op een rijtje: het beeld en de bijbehorende breuken, procenten en kommagetallen (decimalen).

MATEN / GEWICHTEN (verdiepingsmodule)
Van kilogrammen en kilometers naar milligrammen en millimeters. Van het beeld naar de rekensommen.


VERLOOP SESSIES

Elke sessie start met een korte, visuele topdown uitleg. Soms aan tafel en soms direct in beweging. Net wat de concentratie toelaat. Vanuit dit totaaloverzicht zoomen we in op de afzonderlijke onderdelen. In de rijbak wordt de topdownkaart nagebouwd met kleurige materialen zodat de spelling- en rekenregels gevisualiseerd worden en het kind er een beeld bij heeft.

Na het klaarmaken van het paard volgt een korte warming-up met braingymoefeningen om de linker- en rechterhersenhelft goed met elkaar te laten samenwerken. Vervolgens wordt de lesstof in beweging en gevisualiseerd aangeboden, zowel op als naast het paard.